top of page

Krasokorčuliarsky klub

Krasokorčuliarsky klub "CE Hockey Academy" vzniklo a funguje vďaka nadšeniu ľudí, ktorí majú pozitívny prístup k športu a milujú krasokorčuľovanie.

Hlavným poslaním nášho klubu je vychovávať aktívnych športovcov a pretekárov v oblasti krasokorčuľovania a sprístupniť tento šport čo najširšej skupine detí. Klub vytvára podmienky, kde dieťa nadobúda všestrannú športovú prípravu s pohybovou koordináciou, nakoľko vedieme tréningy od techniky na ľade, prípravu na ľad, cez baletnú a tanečnú prípravu a tzv. "suchú prípravu" (gymnastika, atletika, posilňovanie, rotácie a pod.) až po regeneráciu.

 

Vo vašom dieťati prebudíme radosť z pohybu a má šancu objaviť svoje vlohy a vyniknúť nielen v krasokorčuľovaní. Korčuľovanie rozvíja koordináciu, držanie tela, ohybnosť, vytrvalosť, silu a rýchlosť. Režim tréningu je ideálnou predprípravou pre dieťa od ranného veku, pretože pripravuje deti aj na školské povinnosti. 

Tréningy vedú tréneri s bohatými skúsenosťami a často krát aj s úspešnou športovou profesionálnou kariérou. Pristupujú individuálne ku každému dieťaťu, vedia odhadnúť jeho silné aj slabé stránky a riadiť jeho napredovanie tak, aby sa neustále posúvalo vpred. Kladieme vysoký dôraz na kvalitu práce našich trénerov, sledujeme aktuálne trendy a ponúkame najmodernejšie metódy trénovania. 

Kedy:

Pondelok: 15:50 - 16:50

Streda: 15:50 - 16:50

Štvrtok: 15:50 - 16:50

Sobota: 08:50 - 09:50

Cena: 130,- eur / mesiac - prvé 2 tréningy ZADARMO!

Tešíme sa na Vás!

 

            Tím

 UK Hockey Academy.

unnamed.jpg
unnamed (1).jpg
bottom of page