top of page

Harmonogram letného kempu
Skupina 2

Harmonogram kempu: 

 

Pondelok:

                6:45 - 7:00 / zraz

                7:00-7:15 / rozcvička

                7:15-8:15 / suchý tréning - vstupné testy 

                8:30-9:30 / ľad - ľad - zameraný na korčuliarsku techniku

                10:15-10:45 / desiata

                11:00-12:00 / suchý tréning - stickhandling + streľba

                12:15-13:15 / ľad - zameraný na stickhandling 

                13:30-14:30 / obed

                14:45-15:45 / suchý tréning  - kompenzačné cvičenia

                16:00-17:00 / ľad - zameraný na rozvoj herných činností

                17:15-17:45 / olovrant

                17:45 - 18:45 / loptové hry - hokejbal

                18:45 / koniec

 

Utorok:

                6:45 - 7:00 / zraz

                7:00-7:15 / rozcvička

                7:15-8:15 / suchý tréning - rozvoj rýchlosti 

                8:30-9:30 / ľad - ľad - zameraný na korčuliarsku techniku

                10:15-10:45 / desiata

                11:00-12:00 / suchý tréning - stickhandling + streľba

                12:15-13:15 / ľad - zameraný na stickhandling 

                13:30-14:30 / obed

                14:45-15:45 / suchý tréning  - kompenzačné cvičenia

                16:00-17:00 / ľad - zameraný na rozvoj herných činností

                17:15-17:30 / olovrant

                17:30 - 19:00 / kúpalisko

                19:00 / koniec

Streda:

                6:45 - 7:00 / zraz

                7:00-7:15 / rozcvička

                7:15-8:15 / suchý tréning - rozvoj rýchlosti 

                8:30-9:30 / ľad - ľad - zameraný na korčuliarsku techniku

                10:15-10:45 / desiata

                11:00-12:00 / suchý tréning - stickhandling + streľba

                12:15-13:15 / ľad - zameraný na stickhandling 

                13:30-14:30 / obed

                14:45-15:45 / suchý tréning  - kompenzačné cvičenia

                16:00-17:00 / ľad - zameraný na rozvoj herných činností

                17:15-17:45 / olovrant

                17:45 - 18:45 / loptové hry - futbal

                18:45 / koniec

Štvrtok:

                6:45 - 7:00 / zraz

                7:00-7:15 / rozcvička

                7:15-8:15 / suchý tréning - rozvoj sily

                8:30-9:30 / ľad - ľad - zameraný na korčuliarsku techniku

                10:15-10:45 / desiata

                11:00-12:00 / suchý tréning - stickhandling + streľba

                12:15-13:15 / ľad - zameraný na stickhandling 

                13:30-14:30 / obed

                14:45-15:45 / suchý tréning  - kompenzačné cvičenia

                16:00-17:00 / ľad - zameraný na rozvoj herných činností

                17:15-17:45 / olovrant

                17:45 - 18:45 / loptové hry - hádzaná

                18:45 / koniec

 

Piatok:

                6:45 - 7:00 / zraz

                7:00-7:15 / rozcvička

                7:15-8:15 / suchý tréning - rozvoj sily

                8:30-9:30 / ľad - ľad - zameraný na korčuliarsku techniku

                10:15-10:45 / desiata

                11:00-12:00 / suchý tréning - stickhandling + streľba

                12:15-13:15 / ľad - zameraný na stickhandling 

                13:30-14:30 / obed

                14:45-15:45 / suchý tréning  - kompenzačné cvičenia

                16:00-17:00 / ľad - zameraný na rozvoj herných činností

                17:15-17:45 / olovrant

                17:45 - 18:45 / wellness

                18:45 / koniec

 

Sobota:

                6:45 - 7:00 / zraz

                7:00-7:15 / rozcvička

                7:15-8:15 / suchý tréning - výstupné testy 

                8:30-9:30 / ľad - ľad - zameraný na korčuliarsku techniku

                10:15-10:45 / desiata

                11:00-12:00 / suchý tréning - stickhandling + streľba

                12:15-13:15 / ľad - zameraný na stickhandling 

                13:30-14:30 / obed

                14:45-15:45 / suchý tréning  - kompenzačné cvičenia

                16:00-17:00 / ľad - zameraný na rozvoj herných činností

                17:15-17:45 / olovrant

                17:45 - 18:45 / sedenie s rodičmi 

                18:45 / koniec

bottom of page