top of page

Harmonogram letného kempu

Skupina 3

Harmonogram kempu: 

 

Pondelok:

                6:45 - 7:00 / zraz

                7:00 - 7:15 / rozcvička

                7:15 - 8:15 / suchý tréning - vstupné testy 

                8:15 - 8:45 / desiata

                8:45-9:45 / suchý tréning - zameraný na stickhandlig 

                10:00-11:00 / ľad - zameraný na korčuliarsku techniku

                11:30-13:00 / obed

                13:30-14:30 / ľad - zameraný na stickhandling

                14:45-15:45 / suchý tréning  - kompenzačné cvičenia

                16:00-17:00 / ľad - zameraný na rozvoj herných činností

                17:15 - 17:45 / olovrant 

                17:45-18:45 / loptové hry - hokejbal

                18:45 / koniec

 

Utorok:

                6:45 - 7:00 / zraz

                7:00 - 7:15 / rozcvička

                7:15 - 8:15 / suchý tréning - rozvoj rýchlosti 

                8:15 - 8:45 / desiata

                8:45-9:45 / suchý tréning - zameraný na stickhandlig 

                10:00-11:00 / ľad - zameraný na korčuliarsku techniku

                11:30-13:00 / obed

                13:30-14:30 / ľad - zameraný na stickhandling

                14:45-15:45 / suchý tréning  - kompenzačné cvičenia

                16:00-17:00 / ľad - zameraný na rozvoj herných činností

                17:15 - 17:30 / olovrant 

                17:30-19:00 / kúpalisko

                19:00 / koniec

Streda:

                6:45 - 7:00 / zraz

                7:00 - 7:15 / rozcvička

                7:15 - 8:15 / suchý tréning - rozvoj rýchlosti

                8:15 - 8:45 / desiata

                8:45-9:45 / suchý tréning - zameraný na stickhandlig 

                10:00-11:00 / ľad - zameraný na korčuliarsku techniku

                11:30-13:00 / obed

                13:30-14:30 / ľad - zameraný na stickhandling

                14:45-15:45 / suchý tréning  - kompenzačné cvičenia

                16:00-17:00 / ľad - zameraný na rozvoj herných činností

                17:15 - 17:45 / olovrant 

                17:45-18:45 / loptové hry - futbal

                18:45 / koniec

Štvrtok:

                6:45 - 7:00 / zraz

                7:00 - 7:15 / rozcvička

                7:15 - 8:15 / suchý tréning - rozvoj sily

                8:15 - 8:45 / desiata

                8:45-9:45 / suchý tréning - zameraný na stickhandlig 

                10:00-11:00 / ľad - zameraný na korčuliarsku techniku

                11:30-13:00 / obed

                13:30-14:30 / ľad - zameraný na stickhandling

                14:45-15:45 / suchý tréning  - kompenzačné cvičenia

                16:00-17:00 / ľad - zameraný na rozvoj herných činností

                17:15 - 17:45 / olovrant 

                17:45-18:45 / loptové hry - hádzaná

                18:45 / koniec

 

Piatok:

                6:45 - 7:00 / zraz

                7:00 - 7:15 / rozcvička

                7:15 - 8:15 / suchý tréning - rozvoj sily 

                8:15 - 8:45 / desiata

                8:45-9:45 / suchý tréning - zameraný na stickhandlig 

                10:00-11:00 / ľad - zameraný na korčuliarsku techniku

                11:30-13:00 / obed

                13:30-14:30 / ľad - zameraný na stickhandling

                14:45-15:45 / suchý tréning  - kompenzačné cvičenia

                16:00-17:00 / ľad - zameraný na rozvoj herných činností

                17:15 - 17:45 / olovrant 

                17:45-18:45 / lwellness

                18:45 / koniec

 

Sobota:

                6:45 - 7:00 / zraz

                7:00 - 7:15 / rozcvička

                7:15 - 8:15 / suchý tréning - výstupné testy

                8:15 - 8:45 / desiata

                8:45-9:45 / suchý tréning - zameraný na stickhandlig 

                10:00-11:00 / ľad - zameraný na korčuliarsku techniku

                11:30-13:00 / obed

                13:30-14:30 / ľad - zameraný na stickhandling

                14:45-15:45 / suchý tréning  - kompenzačné cvičenia

                16:00-17:00 / ľad - zameraný na rozvoj herných činností

                17:15 - 17:45 / olovrant 

                17:45-18:45 / sedenie s rodičmi 

                18:45 / koniec

bottom of page