top of page

Harmonogram letného kempu

Skupina 4

Harmonogram kempu: 

 

Pondelok:

                8:00 / zraz

                8:15-8:30 / rozcvička

                8:30-9:30 / suchý tréning - vstupné testy 

                9:45-10:15 / desiata

                10:45-11:45 / ľad - zameraný na korčuliarsku techniku

                12:00-13:15 / obed

                13:15-14:15 / suchý tréning - zameraný na rozvoj sily

                14:30-15:30 / ľad - zameraný na stickhandling 

                15:30-16:00 / olovrant

                16:30-17:30 / ľad - zameraný na rozvoj herných činností

                17:45-18:45 / suchý tréning - kompenzačné cvičenia

                18:45 - 19:00/ strečing

                19:00 / koniec

 

Utorok:

                8:00 / zraz

                8:15-8:30 / rozcvička

                8:30-9:30 / suchý tréning - zameraný na rozvoj sily

                9:45-10:15 / desiata

                10:45-11:45 / ľad - zameraný na korčuliarsku techniku

                12:00-13:15 / obed

                13:15-14:15 / suchý tréning - stickhandling + streľba

                14:30-15:30 / ľad - zameraný na stickhandling 

                15:30-16:00 / olovrant

                16:30-17:30 / ľad - zameraný na rozvoj herných činností

                17:45-18:45 / suchý tréning - kompenzačné cvičenia

                18:45 - 19:45/ wellness

                19:45 / koniec

Streda:

                8:00 / zraz

                8:15-8:30 / rozcvička

                8:30-9:30 / suchý tréning - zameraný na rozvoj rýchlosti a obratnosti

                9:45-10:15 / desiata

                10:45-11:45 / ľad - zameraný na korčuliarsku techniku

                12:00-13:15 / obed

                13:15-14:15 / suchý tréning - stickhandling + streľba

                14:30-15:30 / ľad - zameraný na stickhandling 

                15:30-16:00 / olovrant

                16:30-17:30 / ľad - zameraný na rozvoj herných činností

                17:45-19:30 / kúpalisko

                19:30 / koniec

Štvrtok:

                8:00 / zraz

                8:15-8:30 / rozcvička

                8:30-9:30 / suchý tréning - zameraný na rozvoj rýchlosti a obratnosti

                9:45-10:15 / desiata

                10:45-11:45 / ľad - zameraný na korčuliarsku techniku

                12:00-13:15 / obed

                13:15-14:15 / suchý tréning - stickhandling + streľba

                14:30-15:30 / ľad - zameraný na stickhandling 

                15:30-16:00 / olovrant

                16:30-17:30 / ľad - zameraný na rozvoj herných činností

                17:45-18:45 / suchý tréning - kompenzačné cvičenia

                18:45 - 19:45/ mentálny coach

                19:45 / koniec

 

Piatok:

                8:00 / zraz

                8:15-8:30 / rozcvička

                8:30-9:30 / suchý tréning - zameraný na rozvoj vytrvalosti

                9:45-10:15 / desiata

                10:45-11:45 / ľad - zameraný na korčuliarsku techniku

                12:00-13:15 / obed

                13:15-14:15 / suchý tréning - stickhandling + streľba

                14:30-15:30 / ľad - zameraný na stickhandling 

                15:30-16:00 / olovrant

                16:30-17:30 / ľad - zameraný na rozvoj herných činností

                17:45-18:45 / suchý tréning - kompenzačné cvičenia

                18:45 - 19:45/ sedenie s rozhodcom

                19:45 / koniec

 

Sobota:

                8:00 / zraz

                8:15-8:30 / rozcvička

                8:30-9:30 / suchý tréning - testy na konci kempu

                9:45-10:15 / desiata

                10:45-11:45 / ľad - zameraný na korčuliarsku techniku

                12:00-13:15 / obed

                13:15-14:15 / suchý tréning - stickhandling + streľba

                14:30-15:30 / ľad - zameraný na stickhandling 

                15:30-16:00 / olovrant

                16:30-17:30 / ľad - zameraný na rozvoj herných činností

                17:45-18:45 / suchý tréning - kompenzačné cvičenia

                18:45 - 19:45/ konzultácie s trodičmi (ukončenie kempu)

                19:45 / koniec

bottom of page