top of page

Harmonogram letného kempu

Skupina 2

Harmonogram kempu: 

 

Pondelok:

                8:00 / zraz

                8:15-8:30 / rozcvička

                8:30-9:30 / suchý tréning - vstupné testy 

                10:00-11:00 / ľad - zameraný na korčuliarsku techniku

                11:00-11:30 / desiata

                11:30-12:30 / suchý tréning - tréning zameraný na rozvoj sily 

                12:30-13:15 / obed

                13:45-14:45 / ľad - zameraný na stickhandling 

                15:00-16:00 / suchý tréning  - kompenzačné cvičenia

                16:15-17:15 / ľad - zameraný na rozvoj herných činností

                17:15-18:15 / olovrant

                18:15 - 19:15 / loptové hry

                19:15 - 19:30 / strečing

                19:30 / koniec

 

Utorok:

                8:00 / zraz

                8:15-8:30 / rozcvička

                8:30-9:30 / suchý tréning - zameraný na rozvoj sily

                10:00-11:00 / ľad - zameraný na korčuliarsku techniku

                11:00-11:30 / desiata

                11:30-12:30 / suchý tréning - stickhandling + streľba

                12:30-13:15 / obed

                13:45-14:45 / ľad - zameraný na stickhandling 

                15:00-16:00 / suchý tréning  - kompenzačné cvičenia

                16:15-17:15 / ľad - zameraný na rozvoj herných činností

                17:15-18:15 / olovrant

                18:15 - 19:15 / wellness

                19:15 / koniec

Streda:

                8:00 / zraz

                8:15-8:30 / rozcvička

                8:30-9:30 / suchý tréning - zameraný na rozvoj rýchlosti a obratnosti

                10:00-11:00 / ľad - zameraný na korčuliarsku techniku

                11:00-11:30 / desiata

                11:30-12:30 / suchý tréning - stickhandling + streľba

                12:30-13:15 / obed

                13:45-14:45 / ľad - zameraný na stickhandling 

                15:00-16:00 / suchý tréning  - kompenzačné cvičenia

                16:15-17:15 / ľad - zameraný na rozvoj herných činností

                17:15-18:15 / olovrant

                18:15 - 19:15 / mentálny coach

                19:15 / koniec

Štvrtok:

                8:00 / zraz

                8:15-8:30 / rozcvička

                8:30-9:30 / suchý tréning - zameraný na rozvoj rýchlosti a obratnosti

                10:00-11:00 / ľad - zameraný na korčuliarsku techniku

                11:00-11:30 / desiata

                11:30-12:30 / suchý tréning - stickhandlig + streľba 

                12:30-13:15 / obed

                13:45-14:45 / ľad - zameraný na stickhandling 

                15:00-16:00 / suchý tréning  - kompenzačné cvičenia

                16:15-17:15 / ľad - zameraný na rozvoj herných činností

                17:15-18:15 / olovrant

                18:15 - 19:15 / sedenie s rozhodcom (vysvetlenie nových pravidiel,...)

                19:15 / koniec

 

Piatok:

                8:00 / zraz

                8:15-8:30 / rozcvička

                8:30-9:30 / suchý tréning - zameraný na rozvoj vytrvalosti

                10:00-11:00 / ľad - zameraný na korčuliarsku techniku

                11:00-11:15 / desiata

                11:15-12:45 / kúpalisko 

                12:45-13:15 / obed

                13:45-14:45 / ľad - zameraný na stickhandling 

                15:00-16:00 / suchý tréning  - kompenzačné cvičenia

                16:15-17:15 / ľad - zameraný na rozvoj herných činností

                17:15-18:15 / olovrant

                18:15 / koniec

 

Sobota:

                8:00 / zraz

                8:15-8:30 / rozcvička

                8:30-9:30 / suchý tréning - testy na konci kempu 

                10:00-11:00 / ľad - zameraný na korčuliarsku techniku

                11:00-11:30 / desiata

                11:30-12:30 / suchý tréning - tréning zameraný na rozvoj vytrvalosti

                12:30-13:15 / obed

                13:45-14:45 / ľad - zameraný na stickhandling 

                15:00-16:00 / suchý tréning  - kompenzačné cvičenia

                16:15-17:15 / ľad - zameraný na rozvoj herných činností

                17:15-18:15 / olovrant

                18:15 - 19:15 / sedenie s rodičmi (ukončenie kempu)

                19:15 / koniec

bottom of page