top of page

Individuálny tréning

CENTRAL EUROPE HOCKEY ACADEMY začína s novým typom tréningu tzv. individuálnym tréningom. Tento tréning je možné doplniť hodinami off-ice tréningu.

 

Z hľadiska herných činností jednotlivca je tento tréning veľmi účinný - hlavne u mladých, vyvíjajúcich sa hokejistov. Keďže ide o tréning, kde sa tréner venuje jednému alebo maximálne dvom hráčom, je vysoko efektívny.

 

Cieľom týchto tréningov je:

                                            - diagnostika nedostatkov a ich odstraňovanie

                                            - zameranie sa na herné činnosti jednotlivca podľa požiadaviek hráča / tréning je prispôsobeným                                                        konkrétnym potrebám: 

                            - Tréning na zdokonalenie korčuľovania, stickhandlingu, streľby 

                            - Tréning na zdokonalenie pevnosti tela       

 

                                                         

 

     

Cena za tréning: 

  1 hodina na ľade - 66 eur,- (cena platí pri dvoch hráčoch) 

  1 hodina na ľade - 130 eur,- (cena platí pri jednom hráčovi)

  1 hodina off-ice tréning - 15 eur,- (cena platí pri dvoch hráčoch)

  1 hodina off-ice tréning - 30 eur,- (cena platí pri jednom hráčovi)

  

bottom of page