top of page

Skupinový tréning

CENTRAL EUROPE HOCKEY ACADEMY ponúka skills tréning. Tréning je doplnený kompenzačným tréningom na suchu.

 

Z hľadiska herných činností jednotlivca je tento tréning veľmi účinný - hlavne u mladých, vyvíjajúcich sa hokejistov. Keďže ide o tréning, kde sa tréner venuje malej skupine hráčov (max 6 deti), je vysoko efektívny.

 

Cieľom týchto tréningov je:

                                            - diagnostika nedostatkov a ich odstraňovanie

                                            - zameranie sa na herné činnosti jednotlivca:

 

                           

                            - Tréning na zdokonalenie korčuľovania, stickhandlingu, streľby 

                            - Tréning na zdokonalenie pevnosti tela                                                                 

Cena za tréning: 

  1 hodina ľad - 35,- eur / osoba

  1 hodina suchý - 10,- eur / osoba 

bottom of page