top of page

Harmonogram letného kempu

Skupina 3

Harmonogram kempu: 

 

Pondelok:

                7:00 / zraz

                7:30-8:30 / ľad - zameraný na korčuliarsku techniku

                8:45-9:45 / suchý tréning - vstupné testy 

                9:45-10:00 / desiata

                10:00-11:00 / suchý tréning - zameraný na rozvoj sily

                11:15-12:15 / ľad - zameraný na stickhandling 

                12:30-13:30 / obed

                13:45-14:45 / suchý tréning  - kompenzačné cvičenia

                14:45-15:15 / olovrant

                15:15 - 16:15 / loptové hry

                16:30-17:30 / ľad - zameraný na rozvoj herných činností

                18:00 / koniec

 

Utorok:

                7:00 / zraz

                7:30-8:30 / ľad - zameraný na korčuliarsku techniku

                8:45-9:45 / suchý tréning - zameraný na rozvoj sily 

                9:45-10:00 / desiata

                10:00-11:00 / suchý tréning - stickhandling + streľba

                11:15-12:15 / ľad - zameraný na stickhandling 

                12:30-13:30 / obed

                13:45-14:45 / suchý tréning  - kompenzačné cvičenia

                14:45-15:15 / olovrant

                15:15 - 16:15 / mentálny coach

                16:30-17:30 / ľad - zameraný na rozvoj herných činností

                18:00 / koniec

Streda:

                7:00 / zraz

                7:30-8:30 / ľad - zameraný na korčuliarsku techniku

                8:45-9:45 / suchý tréning - zameraný na rozvoj rýchlosti a obratnosti 

                9:45-10:00 / desiata

                10:00-11:00 / suchý tréning - stickhandling + streľba

                11:15-12:15 / ľad - zameraný na stickhandling 

                12:30-13:30 / obed

                13:45-14:45 / suchý tréning  - kompenzačné cvičenia

                14:45-15:15 / olovrant

                15:15 - 16:15 / wellness

                16:30-17:30 / ľad - zameraný na rozvoj herných činností

                18:00 / koniec

Štvrtok:

                7:00 / zraz

                7:30-8:30 / ľad - zameraný na korčuliarsku techniku

                8:45-9:45 / suchý tréning - zameraný na rozvoj rýchlosti a obratnosti 

                9:45-10:00 / desiata

                10:00-11:00 / suchý tréning - stickhandling + streľba

                11:15-12:15 / ľad - zameraný na stickhandling 

                12:30-13:30 / obed

                13:45-14:45 / suchý tréning  - kompenzačné cvičenia

                14:45-15:15 / olovrant

                15:15 - 16:15 / sedenie s rozhodcom 

                16:30-17:30 / ľad - zameraný na rozvoj herných činností

                18:00 / koniec

 

Piatok:

                7:00 / zraz

                7:30-8:30 / ľad - zameraný na korčuliarsku techniku

                8:45-9:45 / suchý tréning - zameraný na rozvoj vytrvalosti 

                9:45-10:00 / desiata

                10:00-11:00 / suchý tréning - stickhandling + streľba

                11:15-12:15 / ľad - zameraný na stickhandling 

                12:30-13:30 / obed

                13:45-15:45 / kúpalisko

                15:45 - 16:15 / olovrant

                16:30-17:30 / ľad - zameraný na rozvoj herných činností

                18:00 / koniec

 

Sobota:

                7:00 / zraz

                7:30-8:30 / ľad - zameraný na korčuliarsku techniku

                8:45-9:45 / suchý tréning - testy na konci kempu

                9:45-10:00 / desiata

                10:00-11:00 / suchý tréning - stickhandling + streľba

                11:15-12:15 / ľad - zameraný na stickhandling 

                12:30-13:30 / obed

                13:45-14:45 / suchý tréning  - kompenzačné cvičenia

                14:45-15:15 / olovrant

                15:15 - 16:15 / sedenie s rodičom (ukončenie kempu) 

                16:30-17:30 / ľad - zameraný na rozvoj herných činností

                18:00 / koniec

bottom of page