top of page

Harmonogram letného kempu Skupina 1

Harmonogram kempu: 

 

Pondelok:

                7:30 - 8:00 / zraz

                8:00-8:30 / rozcvička

                8:30-9:30 / ľad - zameraný na korčuliarsku techniku

                10:00-10:30 / desiata

                10:30-11:30 / suchý tréning - vstupné testy

                12:00-13:15 / ľad - zameraný na stickhandling a rozvoj herných činností

                13:15-14:15 / obed

                14:15-15:00 / suchý tréning - stickhandling + streľba

                15:00-15:30 / olovrant

                15:30-16:30 / voľnočasová aktivita

                16:30 / odchod domov

 

Utorok:

                7:30 - 8:00 / zraz

                8:00-8:30 / rozcvička

                8:30-9:30 / ľad - zameraný na korčuliarsku techniku

                10:00-10:30 / desiata

                10:30-11:30 / suchý tréning - kondičný tréning

                12:00-13:15 / ľad - zameraný na stickhandling a rozvoj herných činností

                13:15-14:15 / obed

                14:15-15:00 / suchý tréning - stickhandling + streľba

                15:00-15:30 / olovrant

                15:30-16:30 / voľnočasová aktivita

                16:30 / odchod domov

Streda:

                7:30 - 8:00 / zraz

                8:00-8:30 / rozcvička

                8:30-9:30 / ľad - zameraný na korčuliarsku techniku

                10:00-10:30 / desiata

                10:30-11:30 / suchý tréning - kondičný tréning

                12:00-13:15 / ľad - zameraný na stickhandling a rozvoj herných činností

                13:15-14:15 / obed

                14:15-15:00 / suchý tréning - stickhandling + streľba

                15:00-15:30 / olovrant

                15:30-16:30 / voľnočasová aktivita

                16:30 / odchod domov

 

Štvrtok:

                7:30 - 8:00 / zraz

                8:00-8:30 / rozcvička

                8:30-9:30 / ľad - zameraný na korčuliarsku techniku

                10:00-10:30 / desiata

                10:30-11:30 / suchý tréning - kondičný tréning

                12:00-13:15 / ľad - zameraný na stickhandling a rozvoj herných činností

                13:15-14:15 / obed

                14:15-15:00 / suchý tréning - stickhandling + streľba

                15:00-15:30 / olovrant

                15:30-16:30 / voľnočasová aktivita

                16:30 / odchod domov

 

Piatok:

                7:30 - 8:00 / zraz

                8:00-8:30 / rozcvička

                8:30-9:30 / ľad - zameraný na korčuliarsku techniku

                10:00-10:30 / desiata

                10:30-11:30 / suchý tréning - výstupné testy

                12:00-13:15 / ľad - zameraný na stickhandling a rozvoj herných činností

                13:15-14:15 / obed

                14:15-15:00 / suchý tréning - stickhandling + streľba

                15:00-15:30 / olovrant

                15:30-16:30 / voľnočasová aktivita

                16:30 / odchod domov

bottom of page