top of page

Harmonogram letného kempu Skupina 1

Harmonogram kempu: 

 

Pondelok:

                7:45 - 8:00 / zraz

                8:00-8:15 / rozcvička

                8:15-9:15 / suchý tréning - vstupné testy

                9:45-10:45 / ľad - zameraný na korčuliarsku techniku

                11:00-11:45 / desiata

                12:15-13:15 / ľad - zameraný na stickhandling a rozvoj herných činností

                13:30-14:15 / obed

                14:15-15:00 / suchý tréning - stickhandling + streľba

                15:00-15:30 / olovrant

                15:30-16:30 / voľnočasová aktivita

                16:30 / odchod domov

 

Utorok:

                7:45 - 8:00 / zraz

                8:00-8:15 / rozcvička

                8:15-9:15 / suchý tréning 

                9:45-10:45 / ľad - zameraný na korčuliarsku techniku

                11:00-11:45 / desiata

                12:15-13:15 / ľad - zameraný na stickhandling a streľbu

                13:30-14:15 / obed

                14:15-15:00 / suchý tréning - stickhandling + streľba

                15:00-16:00 / ľad - zameraný na rozvoj herných činností

                16:15-16:45 / olovrant

                16:45 / odchod domov

Streda:

                7:45 - 8:00 / zraz

                8:00-8:15 / rozcvička

                8:15-9:15 / suchý tréning 

                9:45-10:45 / ľad - zameraný na korčuliarsku techniku

                11:00-11:45 / desiata

                12:15-13:15 / ľad - zameraný na stickhandling a rozvoj herných činností

                13:30-14:15 / obed

                14:15-15:00 / suchý tréning - stickhandling + streľba

                15:00-15:30 / olovrant

                15:30-16:30 / voľnočasová aktivita

                16:30 / odchod domov

 

Štvrtok:

                7:45 - 8:00 / zraz

                8:00-8:15 / rozcvička

                8:15-9:15 / suchý tréning 

                9:45-10:45 / ľad - zameraný na korčuliarsku techniku

                11:00-11:45 / desiata

                12:15-13:15 / ľad - zameraný na stickhandling a streľbu

                13:30-14:15 / obed

                14:15-15:00 / suchý tréning - stickhandling + streľba

                15:00-16:00 / ľad - zameraný na rozvoj herných činností

                16:15-16:45 / olovrant

                16:45 / odchod domov

 

Piatok:

                7:45 - 8:00 / zraz

                8:00-8:15 / rozcvička

                8:15-9:15 / suchý tréning - výstupné testy

                9:45-10:45 / ľad - zameraný na korčuliarsku techniku

                11:00-11:45 / desiata

                12:15-13:15 / ľad - zameraný na stickhandling a rozvoj herných činností

                13:30-14:15 / obed

                14:15-15:00 / suchý tréning - stickhandling + streľba

                15:00-15:30 / olovrant

                15:30-16:30 / voľnočasová aktivita

                16:30 / odchod domov

bottom of page